lorem ipsum

  
Casa Turca, Vatroslava Lisinskog 5 : zgrada
Inventarni broj:RI 055
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):eksterijer
Datum:1906.
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska