lorem ipsum

  
Casa Turca, Vatroslava Lisinskog 5 : arhitektonski elementi
Inventarni broj:RI 052
Tip (PP):arhitektura
Datum:1906.
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska