lorem ipsum

  
Transadria - Palača Baccich , Riva Boduli 1 : zgrada
Inventarni broj:RI 047
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):eksterijer
Datum:1914.
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska