lorem ipsum

  
Transadria - Palača Baccich, Riva Boduli 1 : arhitektonski element
Inventarni broj:RI 046
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):arhitektonski element
Datum:1914.
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska