lorem ipsum

  
Stambeno-poslovna zgrada - Hotel Bristol, Krešimirova 12 : zgrada
Inventarni broj:RI 045
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):eksterijer ; fasada
Datum:1909.
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska