lorem ipsum

  
Palača Hrvatskih željeznica, Krešimirova 1 : zgrada
Inventarni broj:RI 037
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):eksterijer
Datum:1911.
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska