lorem ipsum

  
Palača Hrvatskih željeznica, Krešimirova 1 : arhitektonski elementi
Inventarni broj:RI 035
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):arhitektonski element ; eksterijer ; fasada
Datum:1911.
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska