lorem ipsum

  
Stambena zgrada, Split, Kliška ulica 13, Petar Senjanović, 1906., presnimka nacrta : nacrt
Inventarni broj:St N-001
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):nacrt
Datum:1906
Materijal:papir
Grad:Split
Država:Hrvatska