lorem ipsum

  
Kuća Ivana Save, Kamilo Tončić, Split, Mihovilova širina 3, 1906. : kuća
Inventarni broj:St 003
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP: refine):eksterijer
Datum:1906
Grad:Split
Država:Hrvatska