lorem ipsum

  
Kuća Ivana Save, Kamilo Tončić, Split, Mihovilova širina 3, 1906. : razglednica
Inventarni broj:St R-002
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP: refine):razglednica
Datum:1906
Tehnika:tiskanje
Materijal:papir
Grad:Split
Država:Hrvatska