lorem ipsum

  
Vila Devana, Opatija, Šetalište maršala Tita 103, 1909.; fotografija: pročelje : vila
Inventarni broj:Op 001
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP: refine):eksterijer
Datum:1909
Grad:Opatija
Država:Hrvatska