lorem ipsum

  
pribor za posluživanje
Inventarni broj:GMB k. u. 3040-3046
Vlasnik predmeta:Gradski muzej Bjelovar
Tip (PP: refine):pribor za posluživanje
Datum:oko 1900.
Materijal:srebro
Država:Austrija