lorem ipsum

  
Hotel Jadran, Rijeka, Šetalište XIII. divizije 46, 1914. : razglednica
Inventarni broj:PV Jadran1
Vlasnik predmeta:privatno vlasništvo
Tip (PP: refine):razglednica
Datum:1914
Tehnika:tiskanje
Materijal:papir
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska