lorem ipsum

  
Stambeno-poslovna palača državnih željeznica, Rijeka, nacrt: Sandor Mezey, 1911.; fotografija: glavno pročelje : palača
Inventarni broj:Ri 009
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP: refine):eksterijer
Datum:1911
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska