lorem ipsum

  
Stambeno-poslovna palača državnih željeznica, Rijeka, nacrt: Sandor Mezey, 1911. : nacrt
Inventarni broj:DAR, JU 51, nac. br. 123-19-911
Vlasnik predmeta:Državni arhiv u Rijeci
Tip (PP: refine):arhitektonski crtež ; nacrt
Datum:1911
Materijal:papir
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska