lorem ipsum

  
Kalvinska crkva, Fran Funtak, Vukovar, 1910. : razglednica
Inventarni broj:MSO P-2471
Vlasnik predmeta:Muzej Slavonije Osijek
Tip (PP: refine):razglednica
Datum:1910.
Grad:Vukovar
Država:Hrvatska