lorem ipsum

  
Vila ravnatelja pilane i tvornice Tanina, Đurđenovac, 1909.-1910., detalj kavane ograde : vila
Inventarni broj:Đur 001
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP: refine):arhitektonski element ; ograda
Datum:1909. - 1910.
Država:Hrvatska