lorem ipsum

  
Kuća Sekulić, Wilim Carl Hofbauer, Osijek, Europska avenija 10, 1906., fotografija detalja : kuća
Inventarni broj:Os 006
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP: refine):arhitektonski element ; ograda
Datum:1906.
Grad:Osijek
Država:Hrvatska