lorem ipsum

  
ceremonijalni predmet, sveta sličica, likunica
Inventarni broj:MGK 2368
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Datum:oko 1910.
Materijal:papir
Grad:Pariz
Država:Francuska