lorem ipsum

  
Portret nepoznatog dječaka : fotografija
Inventarni broj:MGR B-4658
Vlasnik predmeta:Muzej grada Rijeke
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):portret
Materijal:karton ; papir
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska