lorem ipsum

  
Nepoznati žena i muškarac : fotografija
Inventarni broj:MGK 1553
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):svjetlotisak ; portret
Datum:oko 1900.
Materijal:karton ; papir