lorem ipsum

  
Nepoznata djevojka : fotografija
Inventarni broj:MGK 1544
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):svjetlotisak ; portret
Datum:oko 1895.
Materijal:karton ; papir
Grad:Opatija
Država:Hrvatska