lorem ipsum

  
Obitelj Cippico iz Kaštel Novog : fotografija
Inventarni broj:MGK 1470
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):kolodijski postupak ; portret
Datum:oko 1910.
Materijal:karton ; papir
Država:Hrvatska