lorem ipsum

  
Scuola elementare IV. Classe : fotografija
Inventarni broj:MGR 14400
Vlasnik predmeta:Muzej grada Rijeke
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):portret
Datum:1923.
Materijal:karton ; papir
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska