lorem ipsum

  
Venecijansko predgrađe : slika
Inventarni broj:MGR D-260
Vlasnik predmeta:Muzej grada Rijeke
Tip (PP):slikarstvo
Datum:oko 1900.
Tehnika:slikanje
Materijal:platno ; uljena boja
Država:Italija