lorem ipsum

  
Ribarska lučica u Slatini ili Voloskom : slika
Inventarni broj:MGR D-259
Vlasnik predmeta:Muzej grada Rijeke
Tip (PP):slikarstvo
Datum:oko 1900.
Tehnika:slikanje
Materijal:platno ; uljena boja
Grad:Slatina
Država:Hrvatska