lorem ipsum

  
Dječak na drvenom konju : fotografija
Inventarni broj:MGR B-4624
Vlasnik predmeta:Muzej grada Rijeke
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):portret
Datum:1904.
Materijal:papir
Grad:Rijeka
Država:Hrvatska