lorem ipsum

  
Aleksandar Karađorđević u Prvom balkanskom ratu 1912. godine : medalja
Inventarni broj:HPM-PMH 13629
Vlasnik predmeta:Hrvatski povijesni muzej
Datum:1912.
Materijal:metal
Država:Srbija