lorem ipsum

  
Vrč : vrč
Inventarni broj:HPM-PMH 32018
Vlasnik predmeta:Hrvatski povijesni muzej
Tip (PP: refine):dekanter
Datum:1900.
Zbirka:METAL
Materijal:mjed ; staklo
Grad:Beč
Država:Austrija