lorem ipsum

  
Žena sa šeširom : fotografija podljepljena kartonom
Inventarni broj:DUM-KPM F-1238
Autor:Pokorny
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):kolodijski postupak
Datum:1909.
Materijal:karton ; papir
Grad:Beč
Država:Austrija