lorem ipsum

  
Friki Pallavicini : fotografija podljepljena kartonom
Inventarni broj:DUM-KPM F-0743
Proizvođač:Strelisky
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):kolodijski postupak ; portret
Datum:1899.
Materijal:karton ; papir
Država:Mađarska