lorem ipsum

  
Anka Bandur : fotografija podljepljena kartonom
Inventarni broj:DUM-KPM F-0319
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):kolodijski postupak ; portret
Datum:poslije 1909.
Materijal:karton ; papir
Država:Hrvatska