lorem ipsum

  
Mladić s polucilindrom i dvije gospođe : fotografija
Inventarni broj:MUO 045210
Vlasnik predmeta:Muzej za umjetnost i obrt
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):portret
Materijal:papir
Država:Hrvatska