lorem ipsum

  
Lane : fotografija
Inventarni broj:MUO 045209
Vlasnik predmeta:Muzej za umjetnost i obrt
Tip (PP):fotografija
Datum:1894
Materijal:papir
Država:Hrvatska