lorem ipsum

  
Živa slika : fotografija
Inventarni broj:MUO 044557/083
Vlasnik predmeta:Muzej za umjetnost i obrt
Tip (PP):fotografija
Materijal:papir
Država:Hrvatska