lorem ipsum
A A

  

Kumbatović# Mila# 2398

Autor Kumbatović# Mila# 2398

Tehnika ulje ; oil

Materijal platno ; canvas