lorem ipsum
A A

  

Jerman# Željko# 2543

Autor Jerman# Željko# 2543

Tehnika analogna fotografija ; analogue photograph ; fotokemikalije ; photo chemicals

Materijal fotografski papir ; photo paper ; karton ; cardboard